Thiết Kế Website Tin Tức

Go down

Thiết Kế Website Tin Tức

Post by Admin on Sat Feb 06, 2016 10:50 am

Thiết Kế Website Tin Tức

Các website tin tức được xây dựng nhằm mục đích cung cấp tin tức một cách tổng hợp, tin có thể được trích lại từ nhiều nguồn khác nhau, được sắp xếp theo trật tự và cung cấp một cách cục bộ tạo lên phân cấp kênh cung cấp thông tin.

Thiết kế website tin tức tổng hợp sẽ tận dụng được nguồn lực hạn chế trong việc cung cấp tin tức, xã hội hóa thông tin và tạo tiền đề nguồn cho kênh tin tức lớn. Không cần có đội ngũ làm tin hùng hậu, thông qua việc trao đổi tin tức và trình quản trị cho phép biên soạn tin để tiết kiệm chi phí cập nhật tin tức.

Admin
Admin

Posts : 9
Join date : 2016-02-06
Age : 31
Location : Dai Vi, Tien Du 220000, Viet Nam

View user profile http://sayme.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum